CENNÍK VÝKONOV NA VLASTNÚ ŽIADOSŤ PACIENTA A NEHRADENÝCH ZDRAVOTNOU POISŤOVŇOU

Potvrdenie zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla – 30 EUR

Potvrdenie zdravotnej spôsobilosti na držanie zbrane, zbrojný pas – 35 EUR

Potvrdenie zdravotnej spôsobilosti na žiadosť fyzickej (právnickej) osoby – 30 EUR

Vstupná prehliadka v súvislosti s výkonom povolania – 30 EUR

Potvrdenie zdravotnej spôsobilosti na štúdium (SŠ, VŠ) – 15 EUR

Vystavenie zdravotného preukazu pri epidemiologicky závažnej činnosti – 15 EUR

Vystavenie náhradných hlásení PN, TDPN – 1 EUR

Vydanie lekárskeho potvrdenia na žiadosť pacienta (pred nástupom na KL, o prekonaní COVID-19, o očkovaní) – 10 EUR

Vyšetrenie CRP na žiadosť pacienta – 10 EUR

Odbery biologického materiálu na žiadosť pacienta – 10 EUR

Lekárska správa pre komerčnú poisťovňu – 35 EUR

UVEDENÝ CENNÍK JE PLATNÝ OD 20.09.2022