CENNÍK VÝKONOV NA VLASTNÚ ŽIADOSŤ PACIENTA A NEHRADENÝCH ZDRAVOTNOU POISŤOVŇOU

Potvrdenie zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla – 20 EUR

Potvrdenie o spôsobilosti na vedenie motorového vozidla nad 65 rokov – 15 EUR

Potvrdenie zdravotnej spôsobilosti na držanie zbrane, zbrojný pas – 20 EUR

Potvrdenie zdravotnej spôsobilosti na žiadosť fyzickej (právnickej) osoby – 20 EUR

Vstupná prehliadka v súvislosti s výkonom povolania – 20 EUR

Potvrdenie zdravotnej spôsobilosti na štúdium (SŠ, VŠ) – 15 EUR

Vystavenie zdravotného preukazu pri epidemiologicky závažnej činnosti – 10 EUR

Vystavenie náhradných hlásení PN, TDPN – 1 EUR

Vydanie lekárskeho potvrdenia na žiadosť pacienta (pred nástupom na KL, o prekonaní COVID-19, o očkovaní) – 10 EUR